Individuálna príprava

Výhodou individuálneho prístupu je, že sa môžeme viac povenovať témam, ktoré vás špeciálne zaujímajú, nemusíme dodržiavať „timing“ kurzu. Obsah prípravy vždy prispôsobujeme okolnostiam. Máte priestor na osobné otázky, viac súkromia.