Prvorodičky

Ak čakáte prvé bábätko, individuálna príprava zvyčajne prebieha formou 2-3 stretnutí, spolu v rozsahu 6-7 hodín, zväčša u budúcich rodičov doma. Stretnutia naplánujeme po vzájomnej dohode. Pri príprave používam video ukážky, venujem sa tiež práci s rebozom (najmä spinning babies). Spoločne si vyskúšame polohy pri pôrode, dýchanie.

Venujem sa príprave na pôrod, na dojčenie a šestonedelie. Všetky potrebné informácie sú zhrnuté v „štúdijnom materiále“. Súčasťou prípravy je aj príprava partnera, ako sprevádzajúcej osoby pri pôrode. Výhodou individuálnych stretnutí je, že sa môžeme dlhšie povenovať téme, ktorá vás zaujíma viac, alebo riešeniu konkrétnej zdravotnej situácie, ak taká nastane. 

Takisto je individuálna príprava vhodným riešením pre maminky, ktoré majú prebiehajúce rizikové tehotenstvo.

Ak chcete, môžete sa prípadne dohodnúť s ďalším párom a prípravu absolvovať spolu s nimi. S ľuďmi, ktorých poznáte a dôverujete.