Kto je pôrodná asistentka?

Pôrodná asistentka je zdravotnícky pracovník, je to oficiálne povolanie, regulované v rámci EÚ.

Pôrodná asistentka musí absolvovať predpísané vzdelanie a jej kompetencie upravuje legislatíva (95/2018 Z. z. Vyhláška o rozsahu ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou a pôrodnou asistentkou). 

V praxi môžete pôrodnú asistentku stretnúť napr. v ambulancii Vášho gynekológa, alebo môže pôsobiť v nemocnici, alebo poskytuje zdravotnú starostlivosť ako samostatná licencovaná pôrodná asistentka v komunite.

Pôrodnú asistentku ľudia často vnímajú ako sestru, ale je kompetentná sa plnohodnotne venovať zdravým tehotným ženám, fyziologickým pôrodom a ženám po pôrode. Ženám takisto pomáha s dojčením. Pri ženách s rizikovými, alebo patologickými faktormi dopĺňa starostlivosť lekára. 

Najčastejšie sa človeku pri pojme pôrodná asistentka vybaví pôrodná sála/pôrodnica. A tam pôsobím aj ja ako pôrodná asistentka.